Personuppgifts- och integritetspolicy


1.
 Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller i mobilappen, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt användarnamn, din e-postadress och övriga upplysningar som du anger vid nyttjande av vår tjänst. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din webbläsare, inklusive din IP-adress.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

3. Säkerhet
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.
4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Utdrag av information och rätten att bli glömd
I enlighet med GDPR har du rätt att kostnadsfritt, två gånger per år, begära information från oss om vilka personuppgifter vi har sparade. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga. Om du vill att vi ska ändra eller ta bort dina uppgifter så kontakta oss via e-post på support@betapet.com.

7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats och mobilapp godkänner du vår integritetspolicy.