Spillrom
Sjiraffen28
Krokodillen0
Elefanten0
Hvalrossen0
Pumaen0
Flodhesten0
Katten
Turneringsrom
0
Innloggede28
Mobilspill
Pågående10 516

Forumkategorier

Brukere Innlegg  
TiramB - Ikke medlem lenger2019-12-02 17:07
Antall innlegg: 781

Ytringsfrihet
Har ytringsfriheten grenser?

Har du noen tanker om det?
 
LilleLaila2019-12-02 17:59
Antall innlegg: 1693

Ja, enkelte sider av ytringsfriheten er jo begrenset ved lov, så det er bare å lese seg opp på det :)
 
kda2019-12-03 19:47
Antall innlegg: 407

Jeg tør påstå at ytringsfriheten er en av våre viktigste rettigheter i et demokratisk samfunnn. Og den trues stadig!
 
Ordputter2019-12-03 20:16
Antall innlegg: 3245

Ja, den trues ikke minst av krenkehysteriet. Da tenker jeg spesielt på koranbrenning og andre religionsrelaterte saker.
Det er skremmende hvis man skal bli kneblet.
 
Nixita - Administrator2019-12-04 17:28
Antall innlegg: 3798

Da har vi fjernet de siste innleggene da tema for tråden ikke ble overholdt, men var en tirade av beskyldninger frem og tilbake mot navngitte personer. I tillegg var det kritikk over at admin overholder forumsreglene som finnes her:

www.ordspill.no/foru...th readid=8


 
Aran2019-12-04 18:08
Antall innlegg: 3384

Noen aktuelle lover i Straffeloven som kan relateres til ytringsfrihet:


§ 221. Uriktig forklaring
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til
a)
retten,
b)
notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,
c)
offentlig myndighet under forklaringsplikt,
d)
offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,
e)
EFTA-domstolen, eller
f)
Den internasjonale straffedomstolen.
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse mot en mistenkt som forklarer seg uriktig om det forhold mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til å forklare seg.
0
Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
🔗
§ 222. Uriktig anklage
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd skaper et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådrar noen en siktelse eller domfellelse.
0
Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 223. Grov uriktig anklage
Grov uriktig anklage straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om anklagen er grov skal det legges vekt på
a)
hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått,
b)
anklagens art og innhold, og
c)
de øvrige omstendighetene ved overtredelsen.
0
Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 224. Vilkårlig anklage
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet anklager noen for en straffbar handling uten at det er rimelig grunn til mistanke.
0
Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som
a)
for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b)
foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.
§ 251. Tvang
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Den som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med å sette frem en skadelig opplysning eller krenkende beskyldning rettsstridig tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.


§ 263. Trusler
Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.


§ 265. Særskilt vern for enkelte yrkesgrupper
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe.
Som særskilt utsatt yrkesgruppe forstås
a)
helsepersonell som yter medisinsk begrunnet helsehjelp,
b)
personer som forestår allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunnelbane, trikk, buss, fly, drosje eller ferge, og
c)
personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole.
Den som hindrer yrkesutøvelsen til en person som nevnt i annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.
Med bot straffes den som ved skjellsord eller annen grovt krenkende ordbruk eller atferd forulemper en person som nevnt i annet ledd under dennes yrkesutøvelse.


§ 267. Krenkelse av privatlivets fred
Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.
Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

 
TiramB - Ikke medlem lenger2019-12-04 18:08
Antall innlegg: 781

Jeg gjentar; ytringsfriheten er en skjør plante
 
1976kjell2019-12-04 20:27
Antall innlegg: 391

Ja, ytringsfriheten er viktig. Men mennesker er også viktige. Ytringsfriheten er hellig, men f.eks på skoler , alt fra barneskole til universitet, og delvis på arbeidsplasser er det regler. Trakassering, mobbing og sjikanering godtas ikke hvis det utøves i stor grad. Gjør man et miljø utrivelig i stor grad burde det få konsekvenser
 
Angina2019-12-04 23:41
Antall innlegg: 265

Jeg synes ikke trakassering og mobbing burde godtas i noen grad,jeg.
Så er vi alle forskjellige, og reagerer på ulike måter.

Men, det er skremmende hvordan mange jobber for å innskrenke ytringsfriheten vår. Der vet man neppe helt hva man har før man mister det.
 
1976kjell2019-12-04 23:48
Antall innlegg: 391

Skrev i "stor grad" pga at noen sikkert veier akkurat det opp mot ytringsfrihet, dvs man har lov å si hva som helst til tross for at det kan gå ut over andre personer. Er enig, mobbing og trakassering er noe drit, og burde slås hardt ned på
 
Angina2019-12-05 00:18
Antall innlegg: 265

Tja.
Jeg synes nok det er et steg som krysser noen grenser når det går fra kritikk og satire til trakassering og mobbing.
Men, i dagens polariserte samfunn så er det vel kanskje ikke så lett å enes om hvor grensene der skal gå heller?
 
Aran2019-12-05 02:02
Antall innlegg: 3384

Det er en del av livet Angina. Hvor går grensene ? Et stadig tilbakevendende spørsmål.
 
kda2019-12-05 11:05
Antall innlegg: 407

Krenkehysteriet var godt sagt av Ordputter. Folk tåler snart ingenting. Men samtidig må man jo være varsom. Det er en frihet under ansvar!
 
Ordputter2019-12-05 12:05
Antall innlegg: 3245

Gjentagende negativt fokus/adferd som rettes direkte mot et menneske vil i mange tilfeller føles krenkende og invaderende.
Ja, hvor mye skal man tåle egentlig? Å bli såret og lei seg er en ting, men krenket? Jeg synes det er et dårlig ord som egentlig bare burde brukes når det virkelig er snakk om en krenkelse (overgrep av alle slag som, ofte, går over tid). Da kan selve menneskeverdet bli krenket.
"Tilpasning" fra ikke troende. Et eksempel var da det ved en skole ble oppfordra til å kalle Julemat for Tradisjonsmat; og Juleball for Skoleball; for å "ta hensyn til" de troende. Det er krenkehysteri.
 
kda2019-12-05 12:55
Antall innlegg: 407

Krenket er blitt et sånt moteord (avskyr moteord) Si heller at du ble lei deg, tok det ille opp eller noe lignende. Uff av meg, Ordputter! Ja, vi prøves på vår egenart og våre tradisjoner. Hvem blir vi hvis vi lar en annen kultur bare overta? Det blir det krenkelse av, spør du meg!!
 
Darrang2019-12-05 13:11
Antall innlegg: 932

Kunne ikke vært mer enig, kda
 
Ordputter2019-12-05 17:19
Antall innlegg: 3245

Godt sagt kda!
 
Angina2019-12-05 20:17
Antall innlegg: 265

Jeg synes det verste er de som blir annenhåndskrenket av alt mulig.
Altså krenket på vegne av andre. Uten at de man reagerer på vegne av nødvendigvis føler seg så fryktelig krenket.
Vi ser det om og om igjen nå for tiden synes jeg.
Senest med denne barnebokforfatteren fra Tønsberg som har blitt hetset ut fra jobben sin og inn i sykemelding av såkalte "antirasister".
www.nettavisen.no/ny...85 871.html
 
Ordputter2019-12-05 20:36
Antall innlegg: 3245

Ja, denne saken er jo et "godt" eksempel på hvor galt det kan gå.
Kan jo forstå at noen utenlandske mødre kan føle seg litt såra; men dette er jo sett med et barns øyne. Og jeg tenker at det er en sunn bok på mange måter. Den gir barnet en stemme som skal lyttes til.
Annenhåndskrenket ja; det er også en betegnelse... Hjelp!
 
TiramB - Ikke medlem lenger2019-12-05 21:49
Antall innlegg: 781

Denne saken fra i fjor er en av klassikerne i Krenkeland.
Kan vi ane at det dukker opp flere krenkesaker i år? Satser på det, det er ennå tidlig i desember ;-) ;-) ;-)

"Alt maset om hvit jul diskriminerer barn fra Vestlandet

– Men tror du barn på kysten av Vestlandet virkelig lar seg prege av dette?

– Ja, det tror jeg. Jeg ser bare på mine egne barn som spør seg om det virkelig ikke blir noen skikkelig jul her så lenge det ikke er snø. Husk dessuten at vi ikke snakker om små minoriteter her, men store befolkningsrike områder langs kysten. Det er rart at alt dette skal defineres av østlendinger, og at det som blir vist er visse, snørike landskaper i innlandet i de østlige delene av Norge."


www.nrk.no/rogaland/...1. 14344976
 
Viser siden: 1 2
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?