Spillrom
Sjiraffen24
Krokodillen1
Elefanten0
Hvalrossen0
Pumaen0
Flodhesten0
Katten
Turneringsrom
0
Innloggede25
Mobilspill
Pågående10 236

Forumkategorier

Brukere Innlegg  
mammatilto2009-03-11 13:23
Antall innlegg: 101

nynorskord
heileskakning=hjerneryste lse
 
Duppedingser2009-03-11 14:04
Antall innlegg: 467

Her er nokre av mine favorittar!

bevisstløs > medvitslaus
grådighet > havesjuke | å vere hæken | griskleik
science fiction > vitskapsoppspinn
ærbødig > vyrdsam, vørdsam
 
gerdmarie2009-03-11 14:24
Antall innlegg: 260

Ja. Duppedingser, det er flotte nynorske ord. Det samme er skrævkringle (sykkel) og tallordene saukjan og akjan (17 og 18)
 
Majel2009-03-11 16:53
Antall innlegg: 131

Det er eit paradoks at mange synest nynorsk har flotte ord, og dreg fram hugleik, kjærleik og oppkonstruerte ord som har lite med dagleg bruk å gjere.

Men få har mot nok til å bruke språket som sitt skriftlege førstespråk - også på nettet - og gjere det til sitt eige i samsvar med talespråket dei nyttar.
 
mammatilto2009-03-11 17:36
Antall innlegg: 101

hønsesleppsjåglas=speileg g, automatisk romperistar=moped
 
AaseB2009-03-11 17:37
Antall innlegg: 7669

Flott at du gjer det på ein så fin måte, Majel:-)
 
nalo2009-03-11 18:00
Antall innlegg: 356

Så sant, så sant Majel. Kjekt at det er andre her som synes at nynorsk er eit OK skriftmål i det daglege.
 
bestemoro2009-03-11 18:16
Antall innlegg: 66

majel, handler det om MOT til å bruke nynorsk som sitt skriftlige førstespråk?
min opplevelse av det er at ganske få behersker nynorsk skriftlig svært godt, selv om de har hatt det som undervisningsspråk i grunnskolen og nynorsk ligger tett opp til den lokale dialekten på stedet. dette er de selv bevisst på og benytter seg derfor av bokmål straks de er ute av skolesituasjonen.
fra egne barn har jeg erfart at nynorsken kan "punktere" godt skrivespråk livsvarig.
 
nalo2009-03-11 18:27
Antall innlegg: 356

Kvifor er det slik at det er heilt i orden å skriva eit dårleg bokmål - slik svært mange gjer - , men så snart ein nynorskbrukar ikkje skriv "perfekt" så skal han/ho arresterast for det?

Kvifor skal ein "beherska nysnorsken svært godt", for å bruka han, medan det er i orden å skriva eit dårleg bokmål? Skal nynorsken overleva, må han brukast. Om det ikkje alltid vert perfekt, får det så vera. Det betre at målforma vert brukt i det dagleg, enn at han vert lagt i skuffa og berre tatt fram til festtalar og spesielle høve.
 
gerdmarie2009-03-11 18:41
Antall innlegg: 260

Tallorda saukjan og akjan vert brukte dagleg i Årdal i Sogn. Det same med talet 19 som der uttalast nikjan. Eg er oppveksen med bokmål, har fått mi utdanning på bokmål, men har inga problem med å nytta sidemålet når det er ynskt av ein mottakar.
Venleg helsing
 
Weronix2009-03-11 18:55
Antall innlegg: 338

For mitt vedkommande begynte eg å skrive bokmål i studiesammenheng når eg flytta til Oslo. Og dette var nettopp fordi, som bestemoro skriv, at eg mestra bokmål skriftlig bedre enn nynorsk. Og eg har hatt nynorsk heile tida, og snakkar ei nynorsk dialekt. Men det handla ikkje om at eg ikkje "hadde lov" til å skrive dårlig nynorsk, berre det at eg sjølv visste at bokmålen min var beire. Grunnen til at det "er lov" å skrive dårlig bokmål er vel at det ofte ikkje er et alternativ for dei å bytte, i og med at nynorsken er ENDA verre.... Men eg er enig i at det er synd om nynorsken forsvinn - det e jo som mange her sei et fint språk, sjøl om det meste i denna tråden her er rimelig oppkonstruert...
Tallorda saukjan og akjan er riktig nok i daglig bruk i sogn/hardanger, men er vel ikkje nynorsk likevel, men ei fin dialekt?! :)
 
mammatilto2009-03-11 20:13
Antall innlegg: 101

jeg har hatt nynorsk i 9 år på skolen og bor i en nynorskbygd på vestlandet men behersker dette dårlig å foretrekker bokmål til daglig
 
Waltie2009-03-11 20:14
Antall innlegg: 146

Nynorsk som obligatorisk fag i skolen er vel berre eit anna stortingsfleirtal unna å vere historie. Som lærar har eg aldri slutta å undre meg over følgjande:
- at kommunar som har ein nynorsknær dialekt, i hopetal gjekk over frå å vere nynorskkommunar til bokmålskommunar på 1960-talet
- at foreldre ser ut til å skremme borna sine med at nynorsk er noko uforståeleg og farleg noko som vil totaløydeleggje karaktersnittet når ungane byrjer på ungdomsskolen
- at elevar har store vanskar med å lære seg nokre få ting, som artiklane, eg, ikkje, a-verb, gradbøying av adjektiv og at bøying av substantiv er heilt lik bokmål, unnateke hankjøn fleirtal
- at ein derimot lesser på med ar/ane-endingar overalt, og gjerne blandar inn litt svensk
- at skriftspråket - som edelt nok oppstod som eit forsøk på å lage noko som var berre norsk, rotfesta i dialektane og ikkje dansk - enno er gjenstand for harselas, som om det er noko framandt og lattervekkjande på line med afrikanske innvandrarar på sin første skitur

Når det siste her er sagt, er det jo valfridomen som til slutt vil bli nynorsken sin bane - og kanskje også gjere det norske skriftspråket særs vanskeleg å "handheve". "Han gråter offentlig" kan på nynorsk heite "Han græt andsynes ålmenta". Da gjør man ting vanskelegare enn ein må. Ei innstramming i former hadde nok og gjort seg på bokmål. Setninga "Kvinna/kvinnen heva/hevet hånden/hånda/handen/handa " kan ein skrive på 16 ulike måtar utan at det blir feil. For ein tyskar eller engelskmann er noko slikt fullstendig utenkjeleg og uforståeleg. Spørsmålet får vere om ein vil sjå på valfridomen for formrikdomen og dei to norske skriftspråka som ein styrke, eller om ein tenkjer at større einsretting hadde vore meir ryddig.
 
Weronix2009-03-11 20:22
Antall innlegg: 338

Ja, det med svensk reagerte eg og veldig på når eg begynte å studere i Oslo... Fleire av klassekameratane mine skreiv svensk, på lærarhøgskulen! ;) Så det seie vel sitt om at elevane i Oslo-skulen (iallefall) har dårlige forutsetninga for å lære seg nynorsk skikkelig. Når det gjelde meg sjøl, så klare eg heilt fint å skrive nynorsk dersom eg må, men det fell seg meir naturlig å skrive bokmål. Sannsynligvis kjem vel det av at det meste av bøker eg har lest og det meste av tv-teksting er på bokmål.
Når det er sagt - eg held på dialekta mi!!! :) Og er veldig stolt av den, så sjølv etter 7 år i hovedstaden er eg like "brei" når eg snakka, sjøl om det snik seg inn et litt merkelig tonefall inn i mellom.. Men ei veke heime på vestlandet ordnar biffen! ;)
 
AaseB2009-03-11 20:47
Antall innlegg: 7669

Vil bare nevne at ungar som har nynorsk på skulen har lettare for å lære seg framande språk seinare.
Og det blir i alle fall ikkje mindre viktig framover...

I starten på eit spel her inne for ei stund sidan, skreiv eg:" God morgon" og fekk til svar "Hei. Svensk?".
Så det er ikkje så enkelt å halde styr på, tydelegvis;)
 
Weronix2009-03-11 21:05
Antall innlegg: 338

hehe... har møtt fleire persona i Oslo som trur eg er svensk og... eg har til og med sagt at eg er frå Sogn og Fjordane, for så å få spørsmål om det ikkje ligge i Sverige!! Så nei, det e tydeligvis ikkje så enkelt for alle! :)
 
nattlys2009-03-11 21:11
Antall innlegg: 34

aaseb, er det internhumor i mållaget, det om at barn lærer seg fremmedspråk lettere dersom de har hatt nynorsk som hovedmål i grunnskolen?
eller er det spark på leggen fra riksmålsforbundet (dersom det fortsatt måtte finnes rester av i språkhistoriske verker) siden nynorsk dermed blir det første "fremmede språket" barna MÅ lære.
 
AaseB2009-03-11 21:28
Antall innlegg: 7669

Nattlys: Det er forska på dette, faktisk...
Sorry!

Eg har sjelden problem med å forstå bokmål, men
denne setningen:
"eller er det spark på leggen fra riksmålsforbundet (dersom det fortsatt måtte finnes rester av i språkhistoriske verker) siden nynorsk dermed blir det første "fremmede språket" barna MÅ lære."

har eg problemer med å dekode..
 
Katamarina2009-03-11 21:42
Antall innlegg: 59

Jeg er svorsk bergenser og jeg hadde stor nytte av svensken når jeg hadde nynorsk på gymnaset. For det første hadde jeg et ekstra ordforråd av uttrykk på svensk som er vanlige også på nynorsk, men som ikke brukes på bokmål. I tillegg hadde jeg øvd meg på å holde orden på små språklige forskjeller.

Men nå har jeg jobbet i flere år og ikke brukt nynorsken min noe særlig. Det hender at jeg må skrive noe på nynorsk grunnet målloven, men da synes jeg at det ville ha vært bedre, også for nynorskbrukerne at jeg hadde fått lov å skrive på den målformen jeg er støest i. Jfr. knoting på svorsk som gjerne er vanskelig å forstå fordi man da også må tenke på hvilket språk personen man snakker med bruker i tillegg til hva ordene betyr.....
 
gerdmarie2009-03-11 21:50
Antall innlegg: 260

En interessant opplysning det Katamarina kommer med her. Jeg er norsk. bosatt i Sverige og opplever at noen ikke forstår norsk. Dermed må jeg snakke svorsk. Da jeg kom til Kypros og besøkte den skandinaviske kirken her, var det en salme som ble diskutert mellom presten og en svenk dame. Den svenske damen kunne ikke fatte hvorfor presten hadde valgt den bestemte salmen, for svenskene forstod ikke nynorsk! Det var mye verre å forstå enn bokmål. Så den opplysningen her av en svorsk bergenser var spesiell.
 
Viser siden: 1 2
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?