Spillrom
Sjiraffen9
Krokodillen0
Elefanten
Turneringsrom
0
Innloggede9
Mobilspill
Pågående9 126

Ranking

Målet med ratingen er å vise hvor flink du er, ikke å belønne deg når du har vunnet en kamp. Hvis du møter en spiller med lavere rating, forventes du å vinne med en viss margin. Hvis du ikke lykkes med dette, har du gjort det dårligere enn forventet, og du mister derfor rating selv om du vinner kampen.

Hva påvirker din rating?

Flere ting påvirker hvordan din rating forandres. Dels din og din motspilleres sluttpoeng i kampen og dels din og din motspilleres rating før dere begynte kampen. Til og med hvor mange kamper du har spilt, har betydning. Utregningen skjer på samme måte uavhengig av hvilken bredde og hvilken tid som blir spilt.

Å avbryte en kamp

Hvis du avbryter kampen, regnes ratingen ut som vanlig, men du hvis du får ratingøkning, settes denne til null. Du kan altså aldri øke din rating hvis du avbryter en kamp. Hvis din motspiller avbryter kampen, regnes også ratingen ut som vanlig, men hvis du får ratingminsking, settes denne til null. Du kan altså aldri miste rating hvis motspilleren avbryter en kamp.

Fordypning

Ap = dine sluttpoeng i kampen.
Bp = motspillerens sluttpoeng i kampen.
Agr = din gamle rating.
Bgr = motspillerens gamle rating.
Am = antall kamper du har spilt.

Endringen i din rating gis ved formelen:


Er det tre eller fire spillere som spiller, så blir det:


Antall kamper du har spilt

For at du som ny spiller raskere skal finne "ditt" ratingnivå, endres verdien på den siste parentesen avhengig av hvor mange kamper du har spilt. Som du kan se av diagrammet nedenfor, blir ratingforandringen tre ganger så stor i første kampen sammenlignet med når du har spilt mange kamper. Verdien synker etterhvert, og etter 40-50 kamper spiller det ingen rolle hvor mange flere kamper du spiller.

Tre eksempler
Ratingutregningen ser litt ulikt ut avhengig av hvilket av følgende tre eksempler som inntreffer: Eksempel 1: Begge spillerne har positive sluttpoeng


Bildet viser en kamp mellom to spillere med 1500 i rating og mange spilte kamper. Til høyre vises dine sluttpoeng og til venstre motspillerens sluttpoeng. Høyden viser hvilken ratingforandring du får avhengig av hvordan kampen slutter. Mørkeblått betyr at du får maksimal reduksjon, og mørkerødt betyr at du får maksimal økning av ratingen. Grønt betyr at din rating ikke endres. Maksimal økning innebærer så stor økning som mulig med tanke på spillerens rating, d.v.s når første leddet i formelen er 1. Maksimal reduksjon innebærer så stor reduksjon som mulig med tanke på spillerens rating, d.v.s. når første leddet i formelen er 0.

Eksempel 2: Du har positive og motspilleren har negative sluttpoeng

Motspillerens poeng settes til null, hvilket føret til at første leddet i formelen blir 1. Du får altså maksimal økning uansett hvor mange negative poeng motspilleren har.

Eksempel 3: Du har negative sluttpoeng

Dine sluttpoeng settes til 0, hvilket gjør at første leddet i formelen forsvinner og du får maksinal reduksjon. Siden første leddet forsvant, får du samme reduksjon uansett hvor mange poeng mottspilleren har.
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?