Spillrom
Sjiraffen5
Krokodillen0
Elefanten
Turneringsrom
0
Innloggede5
Mobilspill
Pågående8 868

Spilleregler

Ordspill.no er et spill for 2 til 4 spillere, der det gjelder å danne ord med bokstavbrikker på et spillebrett med 15x15 ruter. Målet er å få så mange poeng som mulig gjennom å legge ordene i poenggivende kombinasjoner. Den spilleren som får flest poeng vinner!

Bokstavbrikkene

Spillet inneholder 104 bokstavbrikker, hvorav to er blanke. Hver bokstav forekommer et visst antall ganger, og er verdt en viss poengsum, som angis i brikkens nedre høyre hjørne. En blank brikke har ingen poengverdi, men fungerer som en "joker", der den som legger brikken selv bestemmer hvilken bokstav den skal brukes som. Bokstaven som velges for den blanke brikken kan ikke endres senere i spillet. I Ordspill.no velger du hvilken bokstav som skal gjelde for den blanke brikken, ved å holde venstre museknapp nede i 1-2 sekunder over den blanke brikken. Deretter velger du bokstav, og slipper museknappen.

Spillebrettet

Spillebrettet består av et rutemønster med 15x15 ruter. På brettet ligger det spesielle bonusruter, hvis plassering og antall bestemmes av valg av spillebrett.

Disse rutene henholdsvis dobler og tredobler bokstavverdien til brikken som legges på rutene.

Disse rutene henholdsvis dobler og tredobler ordverdien til ordet som legges over rutene. 

OBS: Bonuspoeng gis kun første gang en brikke legges på en bonusrute. Deretter får brikken tilbake sin vanlige bokstavverdi, og ruten regnes ikke lenger som en bonusrute.

Det finnes tre ulike spillebrett: Standard, Spesial og Tilfeldig. Standard er, ikke overraskende, standardbrettet. Spesial har et litt annerledes design, og flere bonusruter. Tilfeldig har ett visst antall bonusruter som plasseres helt tilfeldig på spillebrettet.

Slik oppretter du et spill

For å opprette et nytt spill må du først velge spillrom. Dette gjør du ved å trykke på et av dyrenavnene til venstre i menyen på forsiden. Det er plass til 200 spillere i hvert spillrom. 

Når du har kommet inn i et spillrom, for eksempel Krokodillen, kan du velge mellom å delta i et allerede opprettet (men ikke påbegynt) spill, eller du kan opprette et eget spill.

For å delta i et opprettet spill trykker du på døren til høyre for den angitte spilletypen. Dersom medlemmet som har opprettet spillet ønsker å spille med deg, trykker vedkommende "Start spill", og spillet er i gang. Dersom vedkommende ikke vil spille med deg, blir du flyttet ut av spillet og tilbake i spillrommet.

Dersom du vil starte ditt eget spill (som andre deretter kan delta i), trykker du "Starte nytt" i spillrommet. Du kan deretter velge hva slags spilletype du vil opprette:  Brett-type, antall spillere, om spillet skal ha innvirking på rankingen din, og hvor lang tid spillet skal ta totalt. Når spillet er opprettet, er det bare å vente til noen (forhåpentlig) har lyst til å spille med deg - et annet medlems ankomst i et opprettet spill registreres ved et lite pling. Deretter er det bare å trykke på "Start", og spillet er i gang!

Dersom du ikke ønsker å spille med vedkommende, trykker trykker du på spillerens navn, og deretter "Nekt". Dersom du ønsker å droppe spillet ditt, trykker du "Forlat".

Det er også mulig å prøvespille mot seg selv. For å gjøre dette oppretter du et spill som forklart ovenfor, men i stedet for å vente på en motspiller trykker du på "Start", og vil dermed spille mot deg selv. Spill mot seg selv registreres ikke i spillstatistikken din, og har ikke konsekvenser for ranking.

Slik spilles et parti

Hver spiller begynner med syv brikker på hånden. Resten av brikkene ligger enn så lenge i "spilleposen", og antallet gjenstående brikker oppgis oppe til høyre på skjermen. Antallet brikker hos hver spiller forblir syv gjennom hele spillet, helt til det ikke lenger finnes noen brikker igjen å fylle på med fra posen.

Når det er ditt trekk, kan du velge om du vil legge ut bokstavbrikkene på brettet og danne et eller flere ord (trykk "Legg"), bytte brikker eller stå over (trykk "Pass"). Du kan bytte brikker kun dersom det er minst syv brikker i posen. For å bytte plasserer du brikkene du vil bytte hvor som helst på spillebrettet, og trykker "Bytt brikker".

Dersom du velger å legge ut bokstavbrikker, vil du få poeng for hvert ord som dannes. En bonusrute kan gi poeng både horisontalt og vertikalt samtidig, dersom to ord dannes samtidig.

Legge og bygge ord

Ordspill.no velger tilfeldig hvem som skal starte spillet. Den som får legge det første ordet, må legge dette slik at en bokstav i ordet ligger over spillets midtrute. Denne ruten gir det første ordet dobbelt ordpoeng. Nye ord kan deretter skapes på fem ulike måter:

1) En eller flere brikker kan legges til foran eller bak et utlagt ord, slik at et nytt ord dannes. 

Eks. TANG kan bli STANGE


2)
Ord kan legges i vinkel mot et ord som allerede er utlagt. Ordet må da benytte seg av én av bokstavene i det allerede utlagte ordet.

Eks. HALT legges gjennom A-en i STANGE

3) Et nytt ord kan legges parallelt med et allerede utlagt ord, såfremt alle brikker som blir liggende inntil hverandre, danner nye ord.

Eks. OVEN legges parallelt og ovenfor G og E i STANGEHer legges OVEN horistontalt slik at ordene OG og VE dannes. I dette tilfellet legges mer enn ett nytt ord på ett trekk, og hvert nye ord gir poeng. Hver bokstav telles i de ordene det inngår i: V-en i OVEN telles både i ordet OVEN og i ordet VE.
 

4)
Et nytt ord kan også legges vinkelrett på begynnelsen eller slutten av et allerede utlagt ord - dersom dette gir to nye ord.

Eks. TERMIN legges slik at ordet HALTE dannes.


5) 
Spilleren kan også "bygge" mellom allerede lagte ord:

Eks. VELLING legges mellom VE og I-en i TERMIN.

Hvilke ord blir godkjent?

Ordspill.no bruker den såkalte NSF-ordlista, en ordliste som er basert på "Fullformsordlisten" til Norsk Ordbank, men som er blitt endret noe i samarbeid med Språkkomiteen i Norsk Scrabbleforbund.
Den siste oppdateringen av ordlista skjedde fredag 20. juli 2012, og da ble det gjort mange endringer.

Det er viktig å merke seg at det ikke er alle ord som står i en ordbok som er lov å legge på Ordspill.no:

 • Ordspill.no tillater ikke ord som står oppført som forkortelser. Dette gjelder ord som "BM" og "NB". 
 • Ordspill tillater heller ikke ord som klassifiseres som symboler; blant disse ordene finner man "CM" og "KWH". 
 • Ordspill.no tillater ikke ord som inngår kun som del av andre oppslagsord, for eksempel CARNE (fra CHILI CON CARNE)
 • Ordspill.no tillater ikke ord som skrives med tegn som ikke er en bokstav, som ABC-BOK.
 • Ordspill tillater ikke egennavn.. Eksempler er VG og YS. 

I likhet med Scrabble er det heller ikke lov å legge genitivsformene av ord (eks. GUTTENS eller BONDENS). Alle andre oppslagsord er tillatt å legge i Ordspill.no.

Det er verdt å merke seg at ord som WC, CD, PC og TV hverken regnes som forkortelser eller symboler i NSF-ordlisten, og derfor er tillatt å legge.

Ord som inneholder aksent-tegn, som IDÉ og ALLÉ er tillatte, selv om aksent-tegnet ikke finnes på bokstavbrikken.

De aller fleste av ordene i Bokmålsordboka vil det være lov å legge på Ordspill. Bokmålsordboka finner du på www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Mer informasjon om ordlisten finner du på Scrabbleforbundets nettsider. Her kan du også laste ned ordlista.

Poengsystem og rating

Alle spillere starter med en rating på 1000.  Spiller du dårlig vil du synke i antall poeng, og motsatt hvis du vinner. Vil du ha lettere motstand bør du finne en motspiller med lavere rating enn deg selv. Det mest utfordrende spillet er hastigheten "Panikk", hvor det er lett å miste poeng dersom du ikke er kjapp nok. 

Bingo

Dersom en spiller lykkes i å legge ut samtlige syv brikker vedkommende har på hånden, utføres en såkalt "bingo", og spilleres belønnes med 50 bonuspoeng - som legges til ordpoengene.

Spillets slutt

Spillet er slutt når "posen" er tom for brikker, og en av spillerne har lagt ut alle brikkene som vedkommende har på hånden. Spillet avsluttes også dersom samtlige spillere passer tre ganger på rad. Dersom man bytter brikker regnes dette som et pass i dette tilfellet. Det samme gjelder dersom spillerne ikke klarer å legge et godkjent ord i løpet av tre forsøk.

Tilleggspoeng/poengtrekk

Spillere som har brikker igjen på hånden når partiet er slutt, får brikkenes poengverdi trukket fra sin totale poengsum. En C og en E gir for eksempel 10 + 1 = 11 poengs trekk. En spiller som har lagt ut alle bokstavene sine får et poengtillegg tilsvarende summen av andre spilleres poengtrekk.

Tidstrekk

Spillere kan også få poengtrekk dersom de overskrider den tidsgrensen som gjelder for det aktuelle spillet. Man får ulik "tenketid" avhengig av spillets totale tidsramme; spiller man Panikk! har man tre minutter hver (6 minutter totalt), spiller man Lynrask seks minutter hver (12 minutter totalt), spiller man Stress ti minutter hver (20 minutter totalt), Hurtig gir 15 minutter betenkningstid til hver spiller (30 minutter totalt), mens Normal gir 30 minutter til hver (60 minutter totalt). Ubegrenset innebærer at spillet ikke har noen tidsbegrensning.

For hvert påbegynt minutt over tidsgrensen trekkes spilleren med 10 poeng. Dette gjelder alle spilltyper, med unntak av Lynrask og Panikk!, der man trekkes 10 poeng for hvert 15. sekund man bruker over tidsgrensen.

Spillet avsluttes automatisk dersom en av spillerne går mer enn fem minutter over tidsgrensen sin.

Nedenfor følger en gjennomgang av medlemsvilkårene til Ordspill.no. Alle har godkjent vilkårene ved opprettelse av spillekonto på Ordspill.no.

Medlemsvilkår


Medlemskapet i Ordspill.no er gratis, og gir deg rett til å spille Ordspill og kontakte nettsidens medlemmer.

Som medlem forplikter du deg til ikke å skrive noe forstyrrende, støtende, vulgært, hatsk, truende, seksuelt antydende eller annet som kan tenkes å bryte norsk lov. Dersom du bryter denne delen av avtalen kan det føre til at du blir permanent utestengt fra nettstedet.

Du forplikter deg til ikke å opperette et støtende brukernavn. Kjønnsord eller banneord tillates ikke i brukernavnet. Brukere med obskøne eller vulgære navn vil bli utestengt.

Du godkjenner også at all den informasjon du etterlater deg på Ordspill.no lagres i databasen. Med unntak av e-postadressen din blir dine øvrige personopplysninger synlige på nettsiden. En korrekt, aktiv e-postadresse er en forutsetning for å kunne aktivere medlemskapet.

Juks er ikke tillatt. Juks er definert som:

 • Bruk av noen slags form for oppslagsverk og/eller programvare under spill, med den hensikt å forbedre kampresultatet. Brukes en hvilken som helst ordgenerator/app/webside mens spillet fortsatt pågår, vil dette regnes som juks.
 • Forbedre sin eller andres ranking ved fiktive spill, eller spill der motstanderene helt eller delvis avtaler kampresultatet på forhånd eller underveis i spillet.
 • Manipulering av topplistene:
  - Avtale overgivelse av elefantmedaljen eller beholde den innenfor en valgt gruppe brukere
  - Manipulering av kampligaen
  - Manipulering av bingotoppene, for eksempel ved å spille mot seg selv, eller ved å avtale spill med andre spillere, som legger opp til bingoer med høy poengsum
  - Ikke overholde regler som er satt i større begivenheter (for eksempel under NM).
  - Opprette flere profiler med hensikt å manipulere topplistene.
Dersom spillverter eller administratorer mistenker juks i henhold til punktene ovenfor, eller annen åpenbar manipulering av ranking, vil brukeren kunne motta en advarsel med krav om å forklare mistenkelige spill. Dersom det avdekkes juks direkte, eller en brukers kampstatistikk og/eller kampresultat tilsier at det åpenbart er jukset, vil dette medføre at brukerprofilen blir suspendert. I alvorlige tilfeller eller gjentagende tilfeller kan brukeren bli utestengt fra Ordspill.no.

Vi forbeholder oss retten til å nekte brukere tilgang til Ordspill. Dette kan skje som en konsekvens av juks, eller av andre brudd på ovenstående medlemsvilkår. Det står fritt opp til spillvertene/ administratorene å vurdere i hvert enkelt tilfelle om brukeren kun skal suspenderes midlertidig eller permanent. Dette vil bli vurdert ut fra alvorlighetsgraden på regelbruddet, praksis i lignende tilfeller tidligere, samt andre forhold spillvertene/ administratorene finner det hensiktsmessig å ta hensyn til. Dersom brukere som er nektet adgang likevel oppretter medlemskonto til tross for skriftlig henvendelse fra oss, betraktes dette som datainnbrudd.

Gjennom å registrere deg som medlem forplikter du deg til å følge ovenstående vilkår.
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?