Spillrom
Sjiraffen31
Krokodillen0
Elefanten0
Hvalrossen0
Pumaen0
Flodhesten0
Katten
Turneringsrom
0
Innloggede31
Mobilspill
Pågående10 171

Forumkategorier

Brukere Innlegg  
Aran2020-11-18 22:42
Antall innlegg: 4799

Helsefarlig stråling fra hverdagens teknologi

Uavhengig forskning og mange vitnesbyrd viser at stråling fra hverdagens teknologi som automatiske strømmålere, mobiltelefoner, 4G, 5G, mobilmaster mm. er helsefarlig.


Føler behov for å avlegge en kopi av en mail jeg avsendte i mars 2019 til diverse offentlige etater, departementer, direktorater og personer ansatt i disse.

Beklager om linkene ikke fungerer pga. over-kopieringen.

Se kopi av mailen nedenfor.

Først er der en kort historie om Gro Harlem Bruntland sin opptreden på Skavlan der hun fortalte at hun selv har reagert på mobilstråling i mange år og at det finnes forskning som understøtter dette.
 
Aran2020-11-18 22:43
Antall innlegg: 4799

Kopi av en mail jeg avsendte til mange ulike offentlige etater og personer for mange måneder siden, mars 2019. Først en kort historie om Gro Harlem Bruntland sin opptreden på TV-showet Skavlan.

Fredrik Skavlan stilte kritiske spørsmål om Gro Harlem Brundtlands «kontroversielle» syn på mobiltelefoner og effekt på kroppen. - Tilbakemeldingen fra henne var klar : Det er vitenskapelig grunnlag for at noen mennesker opplever plager fra mikrobølgede pulser.

Det er bra at en lege, og tidligere leder av Verdens Helseorganisasjon (WHO), tør å snakke åpent om et problem som mange andre også kjenner i hodet og i kroppen når de er i nærheten av mobiltelefon, Wifi, smartmålere, osv


Smartmålere/AMS, 5G og andre trådløse kommunikasjonssystemer og helseskader som medfølger pga. strålingen fra denne teknologien. Og viktigheten i at mennesker som av helsemessige årsaker ber om fritak for AMS får et slikt fritak.

Det bes om at mottakerne av denne mail bruker tid til å gjennomgå informasjonen i linkene i denne mail. Som en introduksjon kan man begynne med den nederste linken til "noen korte videoer".


Smartmålere/AMS og 5G er trådløse kommunikasjonssystemer som over tid kan gi store helseskader for enkeltindivider og befolkningen.

5G -løsninger som innebærer kort avstand mellom sendere/antenner kan være spesielt helsefarlig. Industrien selv driver ingen helserelatert forskning angående 5G-løsninger, har man lest.

AMS som stråler kontinuerlig med sine korte skarppulsede mikrobølger kan være en stor helserisiko. Mange mennesker forteller at de påvirkes helsemessig negativt av strålingen fra AMS. Viser her til hundrevis av slike meldinger i Facebookgrupper, Einar Flydal sin blogg med oppsamlede historier, det store antallet mellom 6000 til 10.000 målepunkter ( i følge telefonsamtale med NVE) som hittils har søkt om fritak fra AMS med mere.

Det dobbelte dvs. 12.000 til 20.000 målepunkter ønsker fritak for AMS, men har ennå ikke fått dette. Dette i følge en undersøkelse der 528 personer har svart.

Det er mye forskning som viser at slik ikke-ioniserende stråling fra trådløs teknologi gir helseskader. Se vedlagte kildesamling nedenfor med link til denne.

Link til kildesamling samlet av sivilingeniør i kybernetikk Sissel Halmøy som blant annet viser til mye seriøs forskning som viser at stråling fra teknologi som f.eks. AMS, mobiltelefoner, mobilmaster og wifi gir helseskader : www.dropbox.com/s/uj...5. pdf?dl=0

Link til blogg til pensjonert forsker i Telenor og universitetslektor i telematikk Einar Flydal . Einar F har siden 2010 på heltid brukt tiden til å sette seg inn i forskning rundt helseskader pga. stråling fra teknologi som f.eks. AMS/smartmålere, mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, med mere. Dette tidsforbruket på dette temaet er det ingen andre i Norge som er i nærheten av inkludert medregnet ansatte i DSA. einarflydal.com/2014...er -sykdom/

Link til en av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrifter om skadevirkninger av ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling fra hverdagens teknologi. The Lancet : www.thelancet.com/jo...op 6qhWvck0

Link til noen av de organisasjonene som er dannet verden rundt fordi folk protesterer mot helseskader pga. stråling fra teknologi: www.iemfa.org/suppor...ni zations/

Link til foredrag fra professor Martin Pall som forklarer de negative helseeffektene ved eksponering for ikke-ioniserende stråling: www.youtube.com/watc...HL pRZs3vwW

Link til noen korte videoer som forklarer helseskader pga. stråling fra teknologi som. f.eks. AMS, mobiltelefoner, wifi med mere : www.youtube.com/watc...Ww 38yz_pBU


Dette med øresus, hodepine, søvnproblemer og prikking/stikking i kroppen er vanlige klager blant mennesker som sier de påvirkes negativt av strålingen fra smartmålere/AMS og lignende teknologi. Dette har undertegende lest bl.a. i form av hundrevis av kommentarer i lukkede grupper på Facebook av personer de siste ca 2-3 årene. Men det skjer ingen registrering av dette i offentlige helseregistre pga den nåværende holdningen til enkeltpersoner i den offentlige forvaltningen.

F.eks. for å nevne en symtomtype pga stråling fra hverdagens teknologi: Enkelte mennesker hevder å gang på gang gjennom flere år å ha merket at de får en svært problematisk og bokstavelig talt ulevelig øresus med stikking som av skarpe nåler i kroppen f.eks. ca 1 døgn etter eksponering for slik stråling som. f.eks. fra wifi og AMS. Det vil være mildt sagt et overgrep fra den offentlige forvaltningen om personer i en slik situasjon ikke skulle få fritak for AMS. Dette er personer som også har gjort alt av ulike tiltak for å nulle ut/redusere stråling fra teknologi. Dette kan f.eks. dreie seg om kabling av pc istedet for trådløs pc, deaktivering av trådløse funksjoner, unngå bruk av mobiltelefoner annen enn i nødstilfeller, generelt unngå situasjoner med eksponering for emf (elektromagnetiske felt). Bare for å nevne en liten del av alle de tiltak som gjøres for å unng overeksponering for emf.

Det bes om at forvaltningsmyndighetene tar seriøst den overveldende informasjonen som finnes om at slik ikke-ioniserende stråling fra teknologi som f.eks. AMS/smartmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, wifi med mere gir helseskader.

Om man leter i linkene ovenfor finnes det info om nøytral ikke industrifinansiert forskning som er meget seriøs og som er foretatt av forskere med høyeste utdanning fra universiteter verden rundt. Denne forskningen viser at nevnte stråling gir helseskader. Det bes om at forvaltningsmyndighetene tar dette seriøst, i det minste at det forevises en føre var holdning . Forvaltningsmyndighetene må innta den holdning at mennesker som mener de reagerer helsemessig negativt på strålingen fra AMS får fritak fra AMS.

Grenseverdiene for kontinuerlig stråling fra teknologi som AMS/smartmålere i folk sine hjem bør ikke overstige 10µW/m2 på nattetid for friske personer og ikke over 1 µW/m2 for el-overfølsomme /syke personer. Dette i følge grenseverdier gitt av Europaem. Her nevnes for å forstå disse tallene bedre at strålingen fra en AMS som stråler ca 50% av sitt maksimale i avstanden 5 meter unna er ca 1300 µW/m2. Vegger av mur og betong demper strålingen litt , men ikke mye.

Man må også gjøre oppmerksom på at enkeltpersoner i den offentlige forvaltningen, etter å ha mottatt informasjon om at stråling fra teknologi gir helseskader, kan bli stilt juridisk til ansvar om der foretas valg som kan få negative helsekonsekvenser for mennesker.

Videre henvises det her til Grunnloven § 112 :

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane.


 
trymare2020-11-19 00:00
Antall innlegg: 624

Googla dette nå, og eksperter og leger konkluderer med at stråling fra mobil og lignende ikke har noen uheldig helseeffekt. Jeg mistenker at trådstarter lider av en eller annen form for paranoia eller hypokondri, men heldigvis finnes det behandling for dette. Det samme gjelder nok disse folka i lukkede Facebook-grupper, som dikter opp symptomer de har som øresus osv.
 
Aran2020-11-19 00:34
Antall innlegg: 4799

Du vet ikke hva du snakke om Trymare. Jeg forstår du studerer statsvitenskap eller noe slikt. Du har neppe bedre enn en 3 i naturfag fra vg.skole.
 
Ordputter2020-11-19 00:47
Antall innlegg: 4293

De fleste av oss, i hvert fall jeg, har skjønt hva du mener om stråling Aran; og det må du jo bare gjøre. Men jeg reagerer alltid på folk som er overbeviste. Svart/Hvitt. Som i enkelte sekter for eksempel. At noe er 100% rett, og noe er 100% galt.
Da er det noe som "låser" seg oppi topplokket; og ingenting som kan så tvil om overbevisningen når inn. Det er ikke sunt.
 
Ordputter2020-11-19 00:50
Antall innlegg: 4293

Skulle kanskje stå: Også jeg! Eller noe i den gata. Nå er det natt gitt!
 
Aran2020-11-19 00:51
Antall innlegg: 4799

Jeg er overbevist fordi jeg selv reagerer på stråling slik som Gro Harlem Bruntland gjør det. Nesten på samme måte.
 
Ordputter2020-11-19 00:57
Antall innlegg: 4293

Nei, det er en subjektiv opplevelse dere har. Dere hevder at stråling påvirker dere. Men hvis dere virkelig gikk inn for å la dere teste, så kan det hende at stråling ikke er forklaringen.
Jeg tror heller på psykologiske faktorer. Og det er ikke så underlig. Det er en kjent sak at mennesker vil ha forklaringer på ubehag som de kjenner. Forklaringer som ligger utenfor dem selv. Det er menneskelig.
 
Aran2020-11-19 01:01
Antall innlegg: 4799

Det er reelt. Siden du er AmbjørnsenEllings-åndssøs ter, som Elsket Gro, statsministeren. Så burde du ta dette seriøst.

Det er like reelt som om man føler varmen fra en varmeovn, bare litt forsinket i mitt tilfelle.

 
trymare2020-11-19 01:44
Antall innlegg: 624

Helt enig med Ordputter, det er bare psykologisk, folk innbiller seg at de er dårlige! De lider av paranoia og hypokondri. Men folk som er syke er ikke i stand til å se dette selv. Dette gjelder både Aran og alle meningsfellene hans. Uansett så fikk jeg gode karakterer i naturfag, og i tillegg har jeg lest flere rapporter fra leger i kveld som alle avfeier disse enorme helsekonsekvensene stråling skal ha. Så de som er livredde stråling fra mobil og mener dette gjør dem syke, bør oppsøke psykolog.
 
Aran2020-11-19 04:28
Antall innlegg: 4799

Ta en titt på linkene i kommentaren min Try.

Kommentaren din mangler all respekt for en gruppe lidende folk der enkelte kan ha lidelser som du selv ikke ville holde ut i bare noen dager før du valgte selvmord (øresus mm). Antar du bare prøver å være morsom. 
Aran2020-11-19 04:31
Antall innlegg: 4799

Se disse videoene , Youtube
www.youtube.com/watc...pT Dbtu9_K4
 
Aran2020-11-19 04:38
Antall innlegg: 4799

Se videoen her fra 9/11 kl 16.53 der Gro Harlem Bruntland intervjues av Skavlan, (Man må være pålogget facebook)

www.facebook.com/sto...rt maalerne
 
Ordputter2020-11-19 16:55
Antall innlegg: 4293

Man kan jo ikke konstatere at stråling er årsaken til hennes hodepine. Jeg tenker at hvis hun snakka mye i telefon, og holdt den tett til øret, så kan det være ubehagelig. Det er snakk om nerveimpulser. Tenk deg at en person står ved siden av deg og prater inn i øret ditt uten avstand! Ikke veldig behagelig. Og personer kan jo, av ulike årsaker, være vare for lyd i perioder. Det er så enkelt som at det burde gjøres blindstudier.
Dere som hevder at stråling gir ubehag, dere har ingen bevis for det.

 
Cygnus2020-11-19 17:35
Antall innlegg: 36920

Tror jeg er enig med ordputter her - det er ingen bevis.
 
Chiraff2020-11-19 18:27
Antall innlegg: 12484

Tiltredes, OP
 
trymare2020-11-19 19:15
Antall innlegg: 624

Helt enig med Ordputter. Fornuftige ord! :)
 
Aran2020-11-19 19:20
Antall innlegg: 4799

Det er plenty med bevis. Forskning som viser at strålingen fra hverdagens teknologi gir helseskader. Se på linkene som er lagt ut.

Problemet er i Norge at det norske strålevernet på ikke-ioniserende stråling består av personer som ikke tør si i fra av frykt for å miste jobb og karriere. De ansatte i DSA bare bøyer seg for lobbyistpåvirkede uvitende politikere sin iver etter å innføre for omfattende trådløse systemer i samfunnet. Man kunne fått bedre og sikrere dataoverføringskapasitet der det trengs med kablede systemer.

Denne sannheten er så vanskelig å svelge for folk at de blindt tror på at helsemyndighetene gjør jobben sin på dette området. Noe annet er umulig å tenke seg for folk flest.
 
Aran2020-11-19 19:25
Antall innlegg: 4799

Bare spør Gro Harlem Bruntland. Hun er helt enig med meg.
 
Hippo19632020-11-19 19:32
Antall innlegg: 117

Ingen seriøs forskning har vist sammenheng mellom høyfrekvent stråling og sykdom. Kun useriøse og diskrediterte forskere og science-fictiontullinger påstår dette.
 
Viser siden: 1 2 3 4 5 6 7 8
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?