Spillrom
Sjiraffen10
Krokodillen0
Elefanten
Turneringsrom
0
Innloggede10
Mobilspill
Pågående9 101

Forumkategorier

Brukere Innlegg  
epleskall - Ikke medlem lenger2018-10-27 23:51
Antall innlegg: 235

Martin S er den døde personen Abelon hørte snakke en gang i forrige årtusen. Men hun hørte ikke hva han sa da. Ikke si at du ikke har fått med deg dette, aran.

Chiraff? Henger du med?
 
Cygnus - Administrator2018-10-27 23:54
Antall innlegg: 44474

Chiraff henger sikkert ikke med men jeg GJØR det!!!
 
Aran - Ikke medlem lenger2018-10-27 23:55
Antall innlegg: 6062

Ok ja det var det jeg tenkte epleskall
 
epleskall - Ikke medlem lenger2018-10-28 00:02
Antall innlegg: 235

Martin S døde før smartmålerens tid. Men han henger med i denne tråden oså.
 
abelon - Ikke medlem lenger2018-10-28 02:07
Antall innlegg: 1807


He he - Martin er med! Da han bodde i huset var det kommunens; og han hadde jo strøm, men ellers var det skrale saker. Hvem skulle tro at noen kunne "blande inn han" i en strømtråd anno 2018. Nå er vi i Arans tråd; og jeg våger å spore av litt... Kom over en artikkel for en stund siden om en fyr som samla på "underlige historier" fra folk, og skulle gi ut bok om det. Han heter Garmann.....(husker ikke mer) til etternavn. Jeg ville veldig gjerne ha gitt ham denne historien, men av hensyn til de nye eierne som kjøpte huset av meg i 2016, så gjør jeg det ikke. Hvis jeg fortsatt hadde eid huset ville jeg ha gjort det.
 
Aran - Ikke medlem lenger2018-10-28 07:07
Antall innlegg: 6062

ok, abelon.
her vil jeg poste et kopi av et typisk innlegg hentet fra en fb-gruppe mot smartmålere, skrevet av en person jeg ikke kjenner:

Flyttet inn i en leigebolig med smartmåler som står ca 2 meter fra senga og har nå følt virkningene;
Fått stive hånd/fingerledd.
Tung i hode
Våkner midt på natta
Urolig søvn
Murring i skjoldbruskkjertelen kan ha sammenheng med endringer i stoffskifte
Svimmelhet
Ser ut som jeg har vært på rangel i ukesvis om morran
WiFi kun på om kvelden for å redusere strålebelastning.
Mobil i flymodus når den ikke er i bruk av samme grunn
Bestilt time hos fastlege
Dette må være norgeshistoriens største overgrep mot befolkningen for at noen få utvalgte skal få tjene mer penger!!!
OBS OBS dere som har små barn i familien!
Slå av WiFi om natta
 
abelon - Ikke medlem lenger2018-10-28 21:45
Antall innlegg: 1807


Så det denne mannen beskriver tar man for god fisk sånn helt uten videre? Hvorfor det? Han har tydeligvis noen plager; og så har han av en eller annen grunn tenkt at det har noe med smartmåleren å gjøre.
Den kan være mange årsaker til sånne plager. Så "lett" det da er å skylde på en måler. Har han rett, eller tar han feil? Men jeg ubdrer meg på hvorfor han øyeblikkelig tenkte på måleren som problemet? Og deretter meldte han seg inn i Foreningen mot målere, eller før?
Hvis jeg hadde kjent denne personen, så ville jeg ha stilt ham en del spørsmål om hvorfor han er så skråsikker på at det er måleren. Hvis man er motstander i utgangspunktet, så er det jo forståelig at han skylder på måleren. Jeg har aldri møtt et menneske som påstår at helseplager kommer på grunn av en måler. Kunne vært interessant å snakke med en som påstår det.
 
epleskall - Ikke medlem lenger2018-10-28 21:55
Antall innlegg: 235

Enig, Abelon. Skulle også gjerne møtt en slik en. Skal vi møtes, Aran? ;-) Hvor? Når?
Og Aran, si meg, har du smartmåler selv? 
abelon - Ikke medlem lenger2018-10-28 22:15
Antall innlegg: 1807


Må bare fortsette litt til... Så går denne mannen til fastlegen sin og sier at alle plagene han har skyldes måleren. Hva gjør fastlegen da mon tro?
Ikke stort legen kan gjøre hvis mannen er overbevist om at måleren har skylda. Kanskje han henviser til psykolog? Så går mannen betutta hjem fordi legen ikke kan hjelpe ham. Og så deler han kanskje historien på FB sin "Mot smartmåler gruppe"? Og så bytter han kanskje lege...
Eller tenker at Smartmåleren muligens ikke har skylda for alle plagene?

Kan jo spør Aran jeg også: Hvordan fortsetter en sånn historie? Koker den bare bort i kålen?

 
Aran - Ikke medlem lenger2018-12-30 21:04
Antall innlegg: 6062

Jo det er mange som reagerer negativt på denne strålingen og situasjonen er ikke bra. Men vi jobber med saken. Her en situasjon som oppstod i Tønsberg Blad:


TM Sjømoen viser med sine holdninger at hun er langt fra kvalifisert til å inneha den stillingen i Statens Strålevern som hun innehar. Hun viser med sitt innlegg i Tønsberg Blad den 26.12.18 at hun ser bort fra forskning som viser at stråling med strålingseffekter som fra hverdagens teknologi gir helseskader. Hun vektlegger bare den forskningen som viser at stråling fra smartmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, wifi mm ikke gir helseskader . Dette er skandaløst for å si dette mildt. Norge har i dag et nasjonalt strålevern som ikke fungerer etter hensikten.


Vi har vært borte i det tidligere. Amalgam, kvikksølv, bly, DDT, røyking med mere som i mange år var regnet som ufarlig fordi industriens egen forskning viste at dette ikke var noe å bekymre seg over. Nå er elektromagnetiske felt den nye miljøgiften der det eksisterer mye forskning som viser at dette er helseskadelig.


TMSjømoen har for eksempel sendt en mail/brev til Einar Flydal ( pensjonert forsker fra Telenor og universitetslektor i telematikk) der hun kritiserer Flydal sin bloggvirksomhet for å kun se på forskning som viser at slik stråling gir helseskader og at Flydal ikke tar i betraktning forskning som viser at slik stråling ikke gir helseskader. Bare dette er jo så horribelt at man blir svært undrende . Det som skal være ansvaret til en nasjons statlige organ for ikke-ioniserende stråling må jo være å ta alvorlig den forskningen som viser at slik stråling gir helseskader og ut ifra dette sette i verk forskrifter/regler for hvor stor mengde stråling som mennesker bør eksponeres for.


Man kan lure på hva som er TM Sjømoen sin agenda ? Dilter hun med industrilobbyist-påvirked e politikere sin innføring av skadelig trådløs teknologi fordi hun er redd for å miste jobben sin ? Arbeider hun for seg selv og sin egen karriere og velger heller å la millioner av nordmenn over tid få redusert sin egen helse i større eller mindre grad pga stråling fra teknologi ? TM Sjømoen virker helt hypnotisert i sin tro på at smartmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, wifi o.l. er helt ufarlig for menneskers helse. Hun virker helt blind for forskning som viser at tilstrekkelig eksponering for denne strålingen gir helseskader. I Frankrike har de nå innført forbud mot mobiltelefoner og wifi i skolen. Hundrevis av organisasjoner mot unødvendig stråling i samfunnet er dannet i mange land fordi folk blir syke av denne strålingen. F.eks.: " The International EMF Alliance consists of 122 supporting organizations."


Europaem har utarbeidet retningslinjer for trygge grenseverdier ang. slik stråling på radio-/mikrobølge - frekvenser som fra smartmålere. Blant annet ut ifra innsamlet informasjon de siste to år skrevet av folk som betrakter seg som el-overfølsomme så virker det slik at disse grenseverdiene til Europaem er fornuftige. For eksempel 1 µW/m2 for sensitive personer og 10 µW/m2 på nattetid for ikke-sensitive personer. I avstanden 3 meter fra en smartmåler kan strålingen være alt fra 80 til 7000 µW/m2 bl.a. avhengig av med hvor stor effekt akkurat den enkelte smartmåler stråler. Så strålingen fra smartmålere er alt for høy sett på basis fra retningslinjene til Europaem.

Europaem består av en gruppe miljømedisinere fra ulike europeiske land som gjennom forskning bl.a. har kommet frem til retningslinjer for eksponeringsgrenser for ikke-ioniserende stråling fra teknologi.
Statens strålevern opererer i dag her med grenseverdier på noen millioner µW/m2 på disse mikrobølgefrekvensene. Dette er horribelt mildt sagt. Europaem som består av miljømedisinere som har satt seg inn i mikrobølgenes konsekvenser for den menneskelige helse mener altså at disse grenseverdiene bør være ca en million ganger mindre.
Statens strålevern følger i dag grenseverdier for stråling gitt av ICNIRP. ICNIRP er en privat organisasjon som består av mennesker med sterkt økonomisk tilknytting til telecomindustrien (lønnet av telecomindustrien). Dette er åpent kjent og det er skrevet bøker der dette er tatt opp som et problem.

Problemet med disse grenseverdiene fra ICNIRP er at disse kun tar hensyn til oppvarming av vev i en akutt eksponeringssituasjon. Disse grenseverdiene tar ikke hensyn til alle de kjemiske reaksjoner som oppstår i cellene i kroppen pga langvarig stråling fra teknologi på langt lavere strålingseffekter. Alle kan google professor Martin Pall og finne informasjon om skadelige kjemiske reaksjoner som skjer i kroppen pga stråling fra hverdagens teknologi.

Så er det også slik at ICNIRP jo åpent sier at disse grenseverdiene på 10 millioner µW/m2 radiobølger/mikrobølger kun er ment å beskytte mot oppvarming av vev. ICNIRP sier videre at det er opp til ett hvert land sine strålevernmyndigheter å fatte egne vedtak om eksponeringsgrenser. Det er her Statens strålevern i Norge kommer så sørgelig til kort og fremdeles holder på de høye grenseverdiene på flere millioner µW/m2 selv om det eksisterer veldig mye forskning som viser at det oppstår ulike typer konkrete celleskader ved eksponering for langt lavere feltstyrker. Derfor opererer f.eks. Europaem med grenseverdier på 10 µW/m2 for friske personer på nattetid og 1 µW/m2 for el-sensitive personer.

Statens strålevern har forøvrig selv innrømmet at de ikke innehar medisinsk kompetanse på spørsmålet om hvilken effekt slik ikke-ioniserende stråling har på helsen. Her følges bare ICNIRP. Og ikke nok med det. ICNIRP følges også på feil måte som forklart ovenfor.
De siste par årene har det skjedd et bytte av strømmålere i de norske hjem. For å spare penger har nettselskapene valgt en trådløs løsning. Her blir altså norske hjem kontinuerlig bestrålt med skarppulset stråling hvert minutt hver time døgnet og året rundt. (NB , man kan også kalle strålingen på frekvensene til smartmålere for både mikrobølgestråling og radiobølgestråling)

Denne strålingseksponeringen fra smartmålere kunne vær unngått helt om smartmålerne hadde vært kablet. En annen løsning er å bruke antenne til smartmåleren og flytte denne antennen lengre unna huset og i tillegg benytte diverse skjermingstiltak for å redusere strålingen fra smartmåleren/antennen til inn i bolighuset der jo menneskene befinner seg mesteparten av tiden.
Hvem ønsker vel å bli plaget med øresus, søvnvansker, hodepine, ekkel vibrering i kroppen , forverring av sykdommer pga. strålingen fra smartmålere eller annen teknologi ?

Det Statens strålevern bør gjøre er å gripe fatt i saken, ta konsekvensene av forskningen som viser helsekonsekvenser og anbefale tiltak for redusert stråling i hjemmet til folk. Når det gjelder smartmålere burde strålevernet sørge for at strømnettselskapene blir forpliktet til å sette i verk tiltak hos de kunder som ønsker få ned strålingen til et fornuftig nivå.
 
Taliaenxx - Ikke medlem lenger2018-12-30 21:10
Antall innlegg: 987

Hehe, en siste innspurt før vi bikker 2019.

Så bra, Aran :-)

Tipper Chiraff er kraftig bestrålet.
 
Ordputter - Ikke medlem lenger2018-12-30 21:38
Antall innlegg: 4429


Du skal ha poeng for å være engasjert Aran!

Jeg kan melde om "stille og skyfritt" her som vi holder til nesten hver dag i nærheten av "monstermåleren" på veggen. Bare en liten forkjølelse nylig; så 2019 blir et år uten "Målerangst".
 
Aran - Ikke medlem lenger2019-01-05 17:00
Antall innlegg: 6062

Kjempefint at du fremdeles holder deg frisk Ordputter. Kanskje akkurat din smartmåler ikke er blant de som stråler så mye. Uansett det er bare et tidsspørsmål. Her er det en video om folk sine erfaringer med smartmåler :'

www.youtube.com/watc...kD D85n1QPw
 
Ordputter - Ikke medlem lenger2019-01-05 17:39
Antall innlegg: 4429


Vel, frisk og frisk fru blom; men jeg kan ikke skylde på måleren.
Et tidsspørsmål? Nei, jeg har ingen tanker om at en Smartmåler kommer til å gjøre meg syk; så, hvis jeg mot absolutt all formodning, skulle koble visse plager sammen med måleren ville du ha skutt gullfuglen! For da ville jeg ha ønska å dokumentere det. Og det er jo det som mangler her, mange historier som virker troverdige nok, men ingenting som er bevist, "utover enhver tvil" (for eksempel med blindtester). Det er ikke en eneste person som har fått påvist overfølsomhet på grunn av smartmåler. Men hvis det skulle skje en gang ville det være interessant.
 
Aran - Ikke medlem lenger2019-01-05 17:51
Antall innlegg: 6062

Det du skriver der er jo galt den ene tingen etter den andre. Du skriver bare basert på egne fordommer.
 
Aran - Ikke medlem lenger2019-01-05 17:53
Antall innlegg: 6062

Ikke nytter det å legge ut forskning heller for det forstår ikke de aller fleste.
 
Ordputter - Ikke medlem lenger2019-01-05 18:43
Antall innlegg: 4429


Fordommer? Nei, heller det at jeg aldri har tenkt på stråling verken på den ene eller andre måten. Men, hvorfor er ikke disse menneskene som påstår at de reagerer på Smartmålere interessert i å få det konstatert, eller avkrefta? det synes i hvert fall jeg er et interessant spørsmål. Som sagt, hvis jeg hadde hatt noen tanker om at en måler skulle være årsak til noen plager som jeg ganske plutselig hadde fått; så ville jeg ha ønska å få det konstatert eller avkrefta. Men hvis disse folka faktisk reagerer på målerne, så er det jo "greit"; og må aksepteres, men det gjelder jo bare svært få mennesker. Og det er ikke nødvendig å dra det så langt at man sier at hele befolkningen kan "være i fare".
 
Aran - Ikke medlem lenger2019-01-05 18:55
Antall innlegg: 6062

Hvordan kan du tro at disse menneskene ikke er interesserte i å få ting bekrefta ? Jeg og andre har bekreftet forskning for disse bl.a..


Så skriver du at dersom disse folkene reagerer på stråling så vel, ok... så skriver du, dette gjelder jo bare svært få mennesker …..


Hele poenget med disse advarslene er at mange flere kan bli ramma etter hvert som tiden går. Myndighetene tenderer til å stadig satse på teknologi som gir økt stråling i samfunnet. Noe som jo kan øke problemet voldsomt etter som tiden går.

Prosessen er slik. Man blir el-overfølsom ved at man til stadighet eksponerer seg for store mengder stråling. Det går lang tid, gjerne flere år som man er frisk og kjekk og hovmodig, så plutselig så bryter el-overfølsomheten ut med sykdomsplager som knekker folk.


 
Ordputter - Ikke medlem lenger2019-01-05 21:11
Antall innlegg: 4429


Overalt i hverdagen er vi eksponert for stråling, og dette har vi levd med i årtier. Når kom fenomenet el-overfølsomhet? Hvem satt i gang denne prosessen? Altså, jeg mener, alt har en begynnelse; så hvor springer det ut i fra og når? Jeg har ikke hørt om det før du skrev om det her i denne tråden for noen år siden.
Med å få det bekrefta eller avkrefta, så mener jeg at hver enkelt person som mener at smartmåleren gjør dem syke, burde være interessert i å få avklart om det virkelig er sånn. Disse menneskene bare konstaterer at det er smartmåleren som er problemet sånn helt uten videre. Ja, så fint for dem at de mener de har funnet svaret på plagene; men de kobler plagene umiddelbart sammen med måleren, og det ser ut som de ikke er kritiske nok. Nei, hvis man skal finne årsaken til diverse plager, så burde man gå litt grundigere til verks.
Skal "plage" deg med litt av min egen historie uten å gå i detalj. Fikk konstatert kompleks PTSD i 2006, etter mange år med diverse fysiske/"sjelelige"/psyki ske symptomer, i varierende grad, som fortona seg ganske ubegripelig. Og til tider så ubehagelig at jeg fryktelig gjerne skulle ha fått en forklaring på det så raskt som F; for man blir litt gal av å ikke vite. Da er det veldig lett å "hekte det" på noe bare for å få et svar; noe konkret å jobbe ut ifra. Men, sånn fungerer jeg heldigvis/dessverre ikke. Men jeg er til syvende å sist glad for at jeg ikke klarer å lure meg selv; selv om det kan være slitsomt. 
Aran - Ikke medlem lenger2019-01-06 00:16
Antall innlegg: 6062

Ja det er lett å gi noe skylda for sykdom som ikke har eller har lite av skylda for sykdommen.

Men igjen må jeg konstatere at du gjør antagelser som du betrakter som fakta. Det er sikkert en del som regner seg som elfølsomme som ikke er det fordi de har noen plager.


Men nå er det jo sånn at forskningen viser , for å si det enkelt, at denne strålingen skaper et stress i cellene som kan forverre mange ulike typer sykdommer eller initiere latente sykdommer.


Så er det riktig at det er menneskeskapt stråling omtrent overalt i alle fall i bystrøk. Men det er forskjell på denne strålingen i intensitet.


Den naturlige bakgrunnsstrålingen er bare ca 1/999999999999999999 del av strålingen 10 meter fra en smartmåler på den aktuelle frekvensen. (vitenskapelig fakta)
 
Viser siden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?