Spillrom
Sjiraffen8
Krokodillen2
Elefanten
Turneringsrom
0
Innloggede10
Mobilspill
Pågående9 101

Forumkategorier

Brukere Innlegg  
Erik75 - Ikke medlem lenger2017-08-29 13:54
Antall innlegg: 11608

Foreslår at dere tar småflørtingen deres over på private meldinger.

 
ritalina - Ikke medlem lenger2017-08-29 15:20
Antall innlegg: 1630

jensine/james, du har ikke skjønt hva stalking er. Vel, du om det.

Ringe james? Det var jo james/jensine som ringte meg..... har du glømt ut det nå?

Vel, samma det.
 
Jensine1 - Ikke medlem lenger2017-08-29 17:47
Antall innlegg: 1984

Nå er det like før politianmeldelse her ritalina. Å påstå at du er oppringt er å gå litt for langt . er det ikke :)
 
Erik75 - Ikke medlem lenger2017-08-29 17:48
Antall innlegg: 11608

Nå må dere holde dere til trådens tema heretter, eller så tvangsinnmelder jeg dere begge to til Tinder eller hva det nå heter.
 
ritalina - Ikke medlem lenger2017-08-29 17:51
Antall innlegg: 1630

Erik: hahhaaha, herlig!

jens1: hahahahhaa, venter i spenning på politianmeldelse. Jeg er klar med utskrift fra mobiloperatøren ;-)

 
Jensine1 - Ikke medlem lenger2017-08-29 17:55
Antall innlegg: 1984

Uff uff. Ikke helt god den der ja
 
Jensine1 - Ikke medlem lenger2017-08-29 18:09
Antall innlegg: 1984

Straffeloven § 222 :

§ 222. Uriktig anklage
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som ved å gi uriktig opplysning til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd skaper et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådrar noen en siktelse eller domfellelse.
0
Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
 
Erik75 - Ikke medlem lenger2017-08-29 18:14
Antall innlegg: 11608

Skal du anmelde deg selv, siden du snakker om å anmelde uriktige opplysninger?

Foreslår at vi gjør et siste forsøk på å få tråden tilbake til dens opprinnelige tema.
Hvis det ikke går, så stenger vi tråden.
 
ritalina - Ikke medlem lenger2017-08-29 18:16
Antall innlegg: 1630

jepp, tilbake til tråden før vi straffes med elektrisk sjokk her ;-)

 
Jensine1 - Ikke medlem lenger2017-08-29 18:16
Antall innlegg: 1984

Erik 75 , det jeg mener er påstander som er satt ut. Noe som er ulovlig.
 
Erik75 - Ikke medlem lenger2017-08-29 18:24
Antall innlegg: 11608

Da har du to valg.

Enten sender du inn en klage til oss spillverter, eller så leverer du en anmeldelse til politiet.

Og DA setter vi strek for den diskusjonen her i tråden
_________________________ _______________________

 
abelon - Ikke medlem lenger2017-08-29 22:17
Antall innlegg: 1807


Du store alpakka .
 
celinaall2017-08-30 08:57
Antall innlegg: 1

Såvitt jag är orolig är det olagligt
www.hebeos.no/
 
JamesO - Ikke medlem lenger2017-11-22 14:38
Antall innlegg: 2649

Helsefarlige strømmålere

Det foregår i disse dager en nasjonal installasjon av AMS-målere/smartmålere pga. et EU-direktiv Norge dessverre har sagt ja til.

Mange ønsker ikke en slik trådløs kontinuerlig partikkelstrålende strømmåler i sitt hus. Det er en skandale at myndighetene snikinnfører disse nye strømmålerne slik at hele befolkningen eksponeres for helsefarlig stråling. Det norske folk er ikke blitt tilstrekkelig informert om dette.

Flere tusen mennesker i Norge ønsker ikke en slik AMS-måler som stråler i sitt hus. De har blitt overbevist etter egen erfaring at slik stråling gjør dem syke. Mer enn tusen personer har fått fritak for en slik AMS-måler med bruk av legeerklæring og flere venter på en slik legeerklæring. Imidlertid er det mange som ikke får legeerklæring fordi enkelte leger ikke har satt seg inn i eller fått undervisning i dette med helseskader relatert til ikke-ioniserende stråling. Statens strålevern har også vært aktiv i å forsøke å hindre leger i å få slik undervisning.

Innføringen av AMS-målere strider også mot grunnloven § 102 og § 112 som tar for seg hhv. bl.a. respekt for hjemmemiljø og det å kunne leve i et sunt hjem.


Disse AMS-målerne kommuniserer med hverandre og sender ut pulser med skurer av fotoner på biologisk ødeleggende frekvenser. AMS-målerne sender ut pulser med partikler oftere enn hvert sekund hele tiden 24 timer i døgnet 365 dager i året. Et faktum som landets strømselskaper har bevisst eller ubevisst forsøkt holde skjult for befolkningen.

Biologer og cellebiologer verden rundt har de siste 25 år levert tusenvis av forskningsrapporter som viser at denne typen stråling har skadelig effekt på menneskekroppen. Dette er forskningsrapporter som ikke tas hensyn til av dagens strålevernmyndigheter fordi Statens strålevern forholder seg ICNIRP som består av medlemmer som har bygd opp sin karriere på det gamle tankesettet at slik ikke-ioniserende stråling med slike effektstyrker ikke er helseskadelig. Det står i nedfelt regelverk at Statens strålevern skal forholde seg til ICNIRP sine anbefalinger. Dette regelverket må endres.

Statens strålevern har flere ganger utvist negativ kompetanse på dette området angående ikke-ioniserende stråling og helseskader. Man kan også tenke seg at det er slik at den/de ansatte i Statens strålevern ikke velger å forholde seg til sannheten og blindt uten å tenke seg om ubevisst velger å beskytte seg bak gjeldende regelverk av engstelse for å miste jobb og yrkeskarriere . Og resultatet er at hele det norske folket må lide. Om man skal være realistisk så blir en viss terroraksjon som fant sted i Norge for noen år siden bare for småtterier å regne sammenlignet med den stille reduksjon av det norske folk sin helse som vil skje dersom utrullingen av smartmålere fortsetter.

Store deler av befolkningen har i mange år allerede hatt strømmålere som sender strømforbruket automatisk over kabel til strømselskapet. Dette er et godt system som ikke gir stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer og dette systemet gir heller ikke stråling fra boligens ledningsnett pga. switch mode teknologien som ams-målere både med og uten sendermodul har. Dette eksisterende systemet burde beholdes og videreføres.

Undersøkelser viser at det ikke er lønnsomt for hverken enkelthusholdninger og nasjoner å innføre variabel strømpris over døgnet slik man kan gjøre med smartmålere. Gevinsten forsvinner i økt administrasjon og til private investorer. Politikerne har blitt ført bak lyset av investorgrupper. Politikerne tror denne innføringen av denne nye teknologien for strømmåling er til folkets beste. Det er imidlertid mange momenter i tillegg til helseaspektet som sterkt taler for at en slik innføring av AMS-målere aldri burde skjedd. I Storbritania har nå myndighetene snudd og bestemt at slike AMS-målere skal være fullstendig frivillige slik det også har vært tilfelle i Nederland i mange år.

Slike smartgridsystemer er også sårbare for hackerangrep. I teorien kan et hackerangrep slå ut strømforsyningen til en hel nasjon.

Mange blir varig el- overfølsomme like etter installering av smartmåler og/eller pga. andre strålingskilder. For andre tar det flere år før de blir el-overfølsomme og merker symptomer som øresus, hodepine, generelt ubehag , muskelsvakhetsfølelse, hjertebank bl.a. . Urovekkende mange melder i fra om slike symptomer på FB-grupper etter at de eller naboen fikk smartmåler i sitt hus. Dette blir igjen en utgift for nasjonen og helsevesenet.

Man kan spørre seg med hvilken rett myndighetene har til innføre slike AMS-målere til en feilinformert og uinformert befolkning . Myndighetene forholder seg til Statens strålevern som opererer med skyhøye grenseverdier for eksponering for slike elektromagnetiske felt (EMF). Statens strålevern forholder seg som nevnt til ICNIRP som er en privat "vitenskapelig" organisasjon som det har vært avsløringer rundt har tilknyttinger til telecomindustrien og smartmåler-relatert industri. Info fra Paul A. Ingebretsen fra FB: NRK Brennpunkt hadde en TV-dokumentar for ca. 10 år siden, "En strålende hverdag". Der ble det opplyst at ICNIRP var åpent finansiert av trådløsindustrien og at samtlige medlemmer i ICNIRP hadde bindinger til trådløsindustrien eller forsvarsindustrien. Det kan jo ikke bli mere skandaløst og katastrofalt enn dette.

Alt tyder på at myndighetene og politikere er feilinformert og ført bak lyset i denne saken . Og det maskinverket som er satt i gang med å installere AMS-målere i Norges hjem trasker og går samtidig som Statens strålevern og NVE som selv er feilinformerte fortsetter å feilinformere departementene, regjeringen, strømselskapene og andre offentlige institusjoner. Ansatte i strømselskapene og i den offentlige forvaltning har blitt forledet til å tro at de gjør samfunnet en tjeneste ved å innføre AMS-målere. Innføringen av AMS-målere er en skandale på mange plan og må stanses så raskt som mulig.
 
abelon - Ikke medlem lenger2017-11-22 21:33
Antall innlegg: 1807


Hva ? Det du skriver om at terrorangrepet til ABB blir småtterier i forhold til "den stille reduksjon " av det norske folks helse .
Hva ? Finner ikke noe fornuftig å si til din sammenligning egentlig . Men kan dessverre ikke dy meg , og lurer på om du ikke
burde se på din egen mentale helse . Høres ikke helt bra ut å ha sånne ekstreme overbevisninger .
 
Cygnus - Administrator2017-11-22 22:50
Antall innlegg: 44474

Høres litt konspiratorisk ut, JamesO!
 
JamesO - Ikke medlem lenger2017-11-23 01:11
Antall innlegg: 2649

Jeg vil ikke kalle det konspirasjon. Det er heller slik at trådløsindustrien har alliert seg med en rekke forskere som sitter i avgjørende posisjoner i ICNIRP .(se ovenfor) Politikerne blir lurt og tror de gjør det som er best for landet. Politikerne tenker så enkelt at det er lurt å satse på teknologi for det er fremtiden, men politikerne mangler kunnskap på om flere av de negative sidene med denne teknologien.

Abelon. Jeg bruker sterke ord for å få frem det faktum at stråling fra trådløse teknologikilder er helseskadelig og med tanke på at så mange vil rammes ikke bare i Norge med globalt sett så er dette virkelig ille.

Her postes en video . Denne videoen forteller veldig mye om tingenes tilstand i forskerbransjen relatert til trådløsindustrien. Videoen forteller rett ut at forskere som først får penger av trådløsindustrien til å forske og som finner skadevirkninger av EMF blir raskt neglisjert av trådløsindustrien og midler til videre forskning stanses fra trådløsindustrien. Da er det jo også lett å tenke seg at enkelte forskere som ønsker å opprettholde en inntekt og opprettholde en levevei unngår å få forskningsresultater som trådløsindustrien ikke liker :

www.youtube.com/watc...cF tFJhE-tc

www.tv-helse.no/arti...-s traling/

 
Erik75 - Ikke medlem lenger2018-03-06 22:51
Antall innlegg: 11608

Morsomt kommentarfelt på denne saken her.
Særlig synes jeg denne Øystein Bentzen treffer spikeren på hodet.

www.an.no/debatt/str...5- 4-703639
 
ritalina - Ikke medlem lenger2018-03-06 22:56
Antall innlegg: 1630

Spot on!
På med sølvpapirhatt!
 
abelon - Ikke medlem lenger2018-03-06 23:22
Antall innlegg: 1807


Synes det er mest skremmende at vi "ikke tåler noen verdens ting mer". Allergier i bøtter og spann . Har ikke fulgt særlig med , men har fått med meg at det ofte bare er snakk om "litt dårlig toleranse" for enkelte ting ; og ikke noe mer . Alt blir så himla overdrevet . Vi her i verdens rikeste land har ikke noen fiender mer , derfor må vi lage noen .
Vi må ha noe å kjempe for . Men blir vår egen fiende .
 
Viser siden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Innlogging
Logg inn
Ordspill.no er gratis!
Vil du bli medlem?